Kinh tế   Kinh tế

Hòa Thành:

9 tháng năm 2021, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội trên 259,8 tỉ đồng 

Cập nhật ngày: 24/10/2021 - 09:38

BTNO - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hòa Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng NHCSXH thị xã Hòa Thành đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương, hội, đoàn thể nỗ lực triển khai chính sách tín dụng đạt hiệu quả.

Tính đến ngày 30.9.2021, UBND thị xã phân bổ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách hơn 9,2 tỉ đồng, tăng 1,5 tỉ đồng so đầu năm; trong đó, tập trung vào các chương trình cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm,... Kết quả, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội trên 259,8 tỉ đồng, với gần 12.200 lượt hộ vay vốn; trong đó nợ quá hạn hơn 2 tỉ đồng, chiến gần 0,8% trên tổng dư nợ.

Tại hội nghị, đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thị xã và các xã, phường trình bày những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra;...

Võ liêm