baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng năm 2023: Huyện Tân Châu giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 69% 

Cập nhật ngày: 23/09/2023 - 06:13

BTNO - Mới đây, ông Võ Hồng Sang- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu chủ trì hội nghị giao ban tháng 9.2023 và sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng thu ngân sách tính đến ngày 31.8.2023 đạt trên 74% so dự toán. Trong đó, thu cân đối ngân sách phần huyện quản lý thu đạt trên 57% so dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được huyện tập trung thực hiện.

Đầu tư xây dựng cơ bản đã phân khai trên 92% kế hoạch vốn năm 2023, giá trị giải ngân đạt trên 69%. Các mục tiêu văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 86%. Các hoạt động tư pháp, hòa giải cơ sở, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính thực hiện đạt hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và nội địa ổn định.

Tại hội nghị, các phòng, ban, ngành trình bày một số nội dung như: Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025; Dự thảo Quyết định ban hành chương trình chuyển đổi số huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030…

Chí Thành