BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng: Thu hút đầu tư đạt hơn 230 triệu USD

Cập nhật ngày: 23/09/2012 - 04:47

Giá tiêu thụ các mặt hàng nông sản giảm mạnh đã tác động không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(BTNO) – Theo Sở KH-ĐT, kể từ đầu năm đến ngày 15.9, thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đạt tương đương 236,6 triệu USD. Có 30 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký tương đương 143,1 triệu USD; 15 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 93,5 triệu USD. So với cùng kỳ bằng số dự án thu hút mới, bằng 35,6% về vốn đăng ký.

Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,4 triệu USD, bằng 20% so cùng kỳ, gồm: cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 07 dự án, với vốn đăng ký 25,1 triệu USD, bằng 5,2% cùng kỳ về vốn; 10 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 83,3 triệu USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ, 10 dự án bị chấm dứt hoạt động trước thời hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư với vốn 23,57 triệu USD. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 200 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.505,56 triệu USD; đã có 165 dự án đi vào hoạt động với vốn đăng ký 952 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện 732 triệu USD, bằng 49% tổng vốn đăng ký.

Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 2.628,3 tỷ đồng (tương đương 128,2 triệu USD) có 23 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 2.418,5 tỷ đồng, giảm 2,7% về vốn so cùng kỳ; 5 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 209,8 tỷ đồng. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 298 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 35.090,5 tỷ đồng; đã có 143 dự án đi vào hoạt động với vốn đăng ký 17.609,4 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện 15.100 tỷ đồng, bằng 85% tổng vốn đăng ký.

Trên toàn tỉnh có thêm 274 doanh nghiệp của tư nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 670,6 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ về số doanh nghiệp và giảm 35% về vốn đăng ký. Luỹ kế trên địa bàn tỉnh số doanh nghiệp của tư nhân là 2.958 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 16.143 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng đầu năm, có 338 doanh nghiệp giải thể, bằng 3,8 lần cùng kỳ; trong đó có 304 doanh nghiệp xoá tên do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạm ngưng hoạt động 26 doanh nghiệp, 112 doanh nghiệp đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chờ đủ thời gian xóa tên theo quy định.

Thực hiện công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, đã cổ phần hoá 1 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh); bàn giao đại diện vốn nhà nước cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tây Ninh).

Thành lập mới 6 hợp tác xã, giải thể 2 hợp tác xã. Luỹ kế đã tổ chức được 93 hợp tác xã và quỹ tín dụng, thu hút 40.349 xã viên tham gia với tổng vốn điều lệ là 123,2 tỷ đồng.

HY UYÊN