Kinh tế   Kinh tế

Ai là nạn nhân của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật “dỏm” ?

 

Ai là nạn nhân của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật “dỏm” ?

Bài, ảnh: Thiên Tâm

Thiết kế: Ngọc Trâm