Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Ấm áp tình quân dân

Ấm áp tình quân dân
Ấm áp tình quân dân
Ấm áp tình quân dân
Ấm áp tình quân dân
Ấm áp tình quân dân
Ấm áp tình quân dân

Bài, ảnh: Phan Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm