Ấm lòng chiến sĩ 

Cập nhật ngày: 31/03/2020 - 19:12

BTNO - Trong những ngày qua, Hội phụ nữ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 triển khai nhiều mô hình đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn huấn luyện đầu năm.

Cùng với mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” trên thao trường, bãi tập, Hội phụ nữ trung đoàn còn tổ chức hoạt động chỉnh sửa quân trang cho cán bộ, chiến sĩ nhằm khắc phục kịp thời về kích cỡ, bảo đảm mang mặc quân phục đẹp, thống nhất, chính quy, đúng quy định, qua đó cổ vũ, động viên bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Tổ công tác Hội phụ nữ Trung đoàn đang tổ chức chỉnh sửa quân trang cho bộ đội.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Lan- Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn cho biết: "Hoạt động này xuất phát từ những lần chị em tham gia tiếp nước trên thao trường, bãi tập, trong giờ sinh hoạt, học tập, công tác… chứng kiến cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới mặc quân phục không đúng kích cỡ, thiếu sự thống nhất. Từ đó, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đã nảy ra ý tưởng thành lập Tổ công tác để chỉnh sửa quân trang không chỉ dành riêng cho chiến sĩ mới mà toàn thể cán bộ, chiến trong toàn Trung đoàn”.

Được lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn ủng hộ, khuyến khích, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Trung đoàn cùng với Ban chấp hành Đoàn cơ sở lên kế hoạch thống nhất nội dung, phối hợp triển khai thực hiện. Cán bộ hội chủ động liên hệ với các đơn vị kiểm tra, tổng hợp, đề xuất số lượng, danh sách quân trang cần chỉnh sửa báo về Tổ công tác do Phó chủ tịch Hội phụ nữ làm Tổ trưởng, Tổ công tác tổ chức tiếp nhận, tiến hành chỉnh sửa. Sau khi hoàn thành, giao trả quân trang cho các đơn vị, đồng thời tổng hợp kết quả hoạt động báo cáo chỉ huy Trung đoàn theo dõi, chỉ đạo. 

Binh nhì Trần Danh Long- Chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được nhận lại bộ quân phục chưa vừa kích cỡ hoặc bị hư hỏng đã được các chị chỉnh sửa gọn đẹp. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm cùng đồng hành chia sẻ nổi vất vả với chúng tôi của các chị. Chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo đó”.

Ngoài công tác chuyên môn, dù phải đảm nhiệm thêm việc chỉnh sửa quân trang cho bộ đội, nhưng các hội viên phụ nữ Trung đoàn 5 rất vui vì được chia sẻ, góp phần làm đẹp cho cán bộ, chiến sĩ trong sinh hoạt, học tập, công tác. Vì vậy, hoạt động chỉnh sửa quân trang cho bộ đội của Hội Phụ nữ Trung đoàn 5 rất có ý nghĩa, vừa thể hiện tình cảm đồng chí, đồng đội, kịp thời động viên bộ đội thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Đức Danh