Ấm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Ấm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Ấm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Ấm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Bài, ảnh: Lê Quân

Thiết kế: Ngọc Trâm