BAOTAYNINH.VN trên Google News

Áp dụng giá điện giờ cao điểm để khuyến khích việc tiết kiệm điện

Cập nhật ngày: 05/07/2009 - 06:37

Theo Bộ Công Thương qua 4 tháng triển khai thực hiện giá điện giờ cao điểm sáng, chênh lệch công suất cao điểm sáng - cao điểm tối trong các tháng 3,4,5,6/2009 cũng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2008.

Áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng là cần thiết

Quy định giá điện giờ cao điểm sáng đã có tác động tích cực đến việc dịch chuyển biểu đồ phụ tải, làm giảm đáng kể tình trạng thiếu công suất của hệ thống điện.

Bộ Công Thương cho biết, việc áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng là cần thiết để khuyến khích các hộ dùng điện tiết kiệm và hướng tới việc chuyển giá điện theo cơ chế thị trường, phù hợp tình hình thực tế hiện nay của sản xuất và cung cấp điện.

Sở dĩ đưa ra quyết định quy định giá điện giờ cao điểm theo Bộ Công Thương là do nhu cầu sử dụng điện của các đối tượng khách hàng sản xuất, kinh doanh và điện sinh hoạt khác nhau về thời gian sử dụng và tính chất phụ tải nên trong hệ thống điện sẽ có sự chênh lệch công suất điện giữa các giờ trong ngày.

Nếu chênh lệch công suất giữa giờ cao – thấp điểm càng lớn, hệ thống điện càng phải có tỷ lệ dự phòng nguồn phát cao (để chỉ dành phát vào giờ cao điểm).

Chênh lệch cao- thấp điểm lớn còn làm cho việc điều độ hệ thống điện rất khó khăn và không kinh tế, vì hệ thống sẽ phải cần có một số nhà máy điện được đầu tư chỉ để vận hành vào giờ cao điểm với số giờ vận hành hàng năm thấp, giá thành điện phát ra rất cao (có khi lên tới 3.000-4.000 đồng/KWh), dẫn đến giá phát điện chung của toàn hệ thống sẽ tăng cao và nhất là vào các giờ cao điểm. Do đó giá điện vào giờ cao điểm sẽ phải cao hơn giá giờ bình thường và giá giờ thấp điểm.

Trên thế giới, nhiều nước áp dụng giá điện theo giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, khuyến khích sử dụng giờ thấp điểm, giảm chênh lệch công suất cao- thấp điểm của hệ thống điện.

Ở nước ta, trước năm 2007, việc sử dụng điện thắp sáng, sinh hoạt và dịch vụ có tỷ trọng tiêu thụ lớn nhất, nên cao điểm hệ thống điện rơi vào các giờ buổi tối từ 17 giờ - 22 giờ.

Tuy nhiên từ năm 2007 tới nay, do nhu cầu điện cho sản xuất luôn tăng với tốc độ rất cao nên điện cho sản xuất đã chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 50% tổng sản lượng điện thương phẩm). Do đó cao điểm hệ thống điện đã dịch chuyển một phần sang buổi sáng (từ 9-12 giờ). Công suất hệ thống điện vào giờ cao điểm sáng cao hơn công suất vào các giờ cao điểm tối.

Thực tế việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian hơn 10 năm qua cũng cho thấy, do áp dụng giá điện theo giờ cao - thấp điểm, chênh lệch công suất giữa cao và thấp điểm hệ thống điện đã giảm đáng kể từ mức 2,5 lần năm 1996 xuống còn 1,6 lần năm 2008. Việc áp dụng này đã đóng vai trò to lớn khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và điều hoà biểu đồ phụ tải hệ thống điện.

Với biểu đồ phụ tải hệ thống điện đã được dịch chuyển, Bộ Công Thương cho rằng: Biểu giá điện được áp dụng theo các giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, khuyến khích sử dụng điện vào giờ thấp điểm, góp phần giảm tình trạng thiếu công suất nguồn điện vào giờ cao điểm, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế chung toàn hệ thống điện, góp phần làm giảm áp lực về vốn đầu tư vào các nguồn điện mới của hệ thống, giảm áp lực tăng giá điện, đem lại lợi ích tổng thể cho nền kinh tế quốc dân.

Biểu đồ phụ tải của hệ thống đã có biến chuyển tích cực sau khi áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng (đơn vị tính: MW).

Năm

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

2008

726

978

1.896

2.965

2009

612

759

630

757

(Theo chinhphu.vn)