BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ba tháng đầu năm 2009: Tiến độ xây dựng cơ bản có tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn đạt thấp

Cập nhật ngày: 26/03/2009 - 09:04

Trên công trường xây dựng

Năm 2009, tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 919,4 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách tập trung là 827,4 tỷ đồng- tăng 24% so với năm 2008 và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 92 tỷ đồng. Trong nguồn vốn ngân sách tập trung, phần do tỉnh quản lý là 554 tỷ đồng, phần các huyện, thị xã quản lý là 273,4 tỷ đồng. Căn cứ từ nguồn vốn được giao và từ tình hình thực tế, đầu năm 2009 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn XDCB phải đúng theo quy định của Trung ương.

Năm 2008, hoạt động XDCB trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 95% chỉ tiêu kế hoạch, do có nhiều khó khăn- nhất là khó khăn do biến động giá cả vật tư xây dựng, khâu đền bù giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục đầu tư XDCB còn rườm rà... Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2009 lĩnh vực XDCB vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Để công tác XDCB năm 2009 đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban XDCB với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để xử lý những khó khăn còn tồn tại và bàn biện pháp triển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lựa chọn thầu tư vấn và thi công đủ năng lực, thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế rõ ràng, có ràng buộc đầy đủ trách nhiệm, kiên quyết xử phạt nghiêm khắc đối với các đơn vị tư vấn thực hiện không đúng tiến độ. Đối với các chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu phải triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng dồn công việc vào những tháng cuối năm, đồng thời phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định hằng quý cho các cơ quan chức năng tổng hợp. Các sở, ngành liên quan công tác XDCB phải tăng cường phối hợp để xử lý những vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc xử lý hồ sơ vượt thời gian quy định.

Mở rộng, nâng cấp đường giao thông

Những nỗ lực ngay từ đầu năm đã đem lại kết quả là tiến độ XDCB trong quý I - 2009 có tăng khá cao so với quý I năm 2008. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I - 2009 đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được khoảng 130,2 tỷ đồng- tăng hơn cùng kỳ đến 46%. Tuy nhiên, nếu so sánh với kế hoạch cả năm 2009 thì tiến độ thực hiện XDCB quý I thì chỉ mới đạt 14%. Trong đó, chỉ có nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện tương đối khá- đạt khoảng gần 28% kế hoạch cả năm; còn nguồn vốn ngân sách tập trung chỉ thực hiện đạt 12,6% kế hoạch cả năm. Sở dĩ nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư XDCB toàn tỉnh đạt thấp là do phần của các huyện, thị xã quản lý thực hiện đạt quá thấp. Trong quý I, phần do tỉnh quản lý ước thực hiện được khoảng hơn 96,6 tỷ đồng- đạt khoảng 17,5% kế hoạch cả năm, nhưng phần các huyện, thị quản lý chỉ thực hiện được khoảng 7,8 tỷ đồng- đạt chưa đến 3% kế hoạch cả năm.

SƠN TRẦN