Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Bà Trần Thị Ngọc Thu đắc cử Chủ nhiệm CLB cán bộ phụ nữ hưu trí

Bà Trần Thị Ngọc Thu đắc cử Chủ nhiệm CLB cán bộ phụ nữ hưu trí
Bà Trần Thị Ngọc Thu đắc cử Chủ nhiệm CLB cán bộ phụ nữ hưu trí
Bà Trần Thị Ngọc Thu đắc cử Chủ nhiệm CLB cán bộ phụ nữ hưu trí
Bà Trần Thị Ngọc Thu đắc cử Chủ nhiệm CLB cán bộ phụ nữ hưu trí

Bài, ảnh: Ngọc Diêu

Thiết kế: Ngọc Trâm