Xã hội   Giáo dục

Giải pháp nào về chế độ cho giáo viên vùng khó khăn, biên giới

Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời

Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
 
 
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời
Bài 1: Giáo viên vùng xa: Khó khăn không nói thành lời

Bài, ảnh: Tâm Giang (Còn tiếp)

Thiết kế: Ngọc Trâm