Thời Sự - Chính trị   Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống

Đường lối đối ngoại của Việt Nam: “Lấy chí nhân thay cường bạo”

Bài 3: Nhận định đúng tình hình

Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác- nhất là với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy.

Bài 3: Nhận định đúng tình hình
Bài 3: Nhận định đúng tình hình

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: Ngọc Trâm