Phát triển văn hoá - mạch nguồn xuyên suốt

Bài 4: Khơi nguồn, mở lối

Nhiều lĩnh vực về quản lý văn hoá đang được thể chế hoá, từng bước được hoàn thiện về quản lý nhà nước với hành lang pháp lý phục vụ cho các hoạt động văn hoá trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bài 4: Khơi nguồn, mở lối
Bài 4: Khơi nguồn, mở lối

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: Ngọc Trâm