Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế linh kiện nhập khẩu

Cập nhật ngày: 01/12/2018 - 20:30

Ngày 29-11-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19-9-2014 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg.

Chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quyết định số 48/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15-1-2019.

Nguồn TTXVN