Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bài cuối: Cần thực hiện các giải pháp căn cơ, có trọng tâm 

Cập nhật ngày: 11/06/2024 - 22:54

BTN - Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, những tồn tại, hạn chế không chỉ cần được quan tâm giải quyết, mà phải giải quyết có hiệu quả bằng những giải pháp căn cơ, lâu dài và có trọng tâm.

Thảm nhựa tuyến ĐT.787B thuộc dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8 - đường 787B - đường 789.

Tháo gỡ các khó khăn đối với chi phí đo đạc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Để đạt được mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công trong năm 2024, nhiều ngành, địa phương đã đưa ra những giải pháp thực hiện căn cơ, có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Đặng Xuân Trường- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hết quý II.2024. Cụ thể, đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, đơn vị tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và triển khai công tác khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời (đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng).

Hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp dự án Nâng cấp đường kết nối với Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, đoạn từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao giữa ĐT.788 và ĐT.783.

Hoàn thành công tác thẩm tra và thẩm định của cơ quan chuyên môn về hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án Đường 784C (Bàu Năng - Bàu Cóp).

Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán 2 dự án: Chỉnh trang đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ); đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT.781 đến đường 30.4).

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và địa phương (huyện, thị xã, thành phổ) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiểu và chấp hành chủ trương, chính sách về bồi thường để sớm triển khai hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra.

Đối với các dự án chuyển tiếp, đơn vị quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, bảo đảm đạt chất lượng, tiến độ đề ra và hoàn thành giải ngân vốn kế hoạch.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra và giải ngân hoàn thành vốn kế hoạch: ĐT.794; ĐT.795; dự án thành phần 2 - tuyến đường ĐT.787B; dự án thành phần 3 - tuyến đường ĐT.789; đường Trường Hoà - Chà Là; dự án thành phần 1 - tuyến đường N8.

Ông Đặng Xuân Trường cho biết, đối với công tác quyết toán các dự án hoàn thành, đơn vị tích cực phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với chi phí đo đạc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để hoàn thành quyết toán các dự án còn đang bị vướng chưa thể hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán, thuê tư vấn kiểm toán độc lập kiểm tra hồ sơ quyết toán, nhằm bảo đảm tính chính xác số liệu quyết toán và quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công.

Còn trên địa bàn huyện Gò Dầu, ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đạt hiệu quả, UBND huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường và sớm triển khai thi công dự án nâng cấp mở rộng đường vào khu tái định cư thị trấn Gò Dầu; rà soát mốc thời gian thực hiện của từng dự án, thúc đẩy nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm thời gian thực hiện theo hợp đồng, rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án điều chuyển vốn theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Đối với các dự án có khối lượng hoàn thành, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn nhanh chóng kịp thời.

Chủ đầu tư quyết liệt hơn trong công tác triển khai thi công

Theo ông Trần Tương Quốc- Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2024, bảo đảm đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định, UBND Thị xã chỉ đạo các ngành liên quan quyết liệt hơn trong công tác triển khai thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao.

Riêng chủ đầu tư cần khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi công ngay những công trình chưa khởi công; đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình đang thi công.

Đồng thời, rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, bảo đảm đủ số lượng nhà thầu, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để một nhà thầu cùng lúc thực hiện thi công quá nhiều dự án, không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Bám sát kế hoạch tiến độ sơ đồ Gantt từng dự án đã lập và cam kết tỷ lệ giải ngân các mốc thời gian của từng giai đoạn để triển khai thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương- nhất là vai trò người đứng đầu trong giải ngân vốn; khẩn trương lập kế hoạch tiến độ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường với lãnh đạo cấp trên để có chỉ đạo kịp thời.

Các dự án có khối lượng hoàn thành, nhà thầu phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán khối lượng của nhà thầu. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành. Phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao.

Phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt trên 95%

Để thực hiện hoàn thành Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2024 phù hợp với tình hình triển khai thực tế tại địa phương; xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021- 2025.

Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện triển khai dự án; thực hiện việc điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân thấp sang các dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu “đến cuối năm giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công được HĐND tỉnh giao”.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, khắc phục tình trạng chủ quan, thiếu tích cực, dồn việc giải ngân vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch được giao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2023-2025, kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị, trong thời gian tới, các chủ đầu tư nhận diện những khó khăn, những yếu tố chủ quan để chấn chỉnh kịp thời. Các chủ đầu tư, địa phương khẩn trương, quyết liệt, tập trung chỉ đạo, bám sát công trình kiểm tra năng lực thi công, tổ chức thi công của các nhà thầu, bám sát sơ đồ Gantt; về vấn đề quyết toán, tất toán không để tái diễn công trình chậm quyết toán.

Nhi Trần

Tin liên quan
  • Bài 1: Nhận diện khó khăn 

    Bài 1: Nhận diện khó khăn

    Mặc dù đã 5 tháng năm 2024, toàn tỉnh mới đạt 24,09%, có những dự án chưa giải ngân. Do đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giải ngân vốn đầu tư công.