Kinh tế   Kinh tế

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bài cuối: Xây dựng phương án, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất

 

Theo hướng dẫn, doanh nghiệp chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch/phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất, phương án lưu trú, di chuyển của người lao động và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Bài cuối: Xây dựng phương án, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Bài, ảnh: Tấn Hưng

Thiết kế: Ngọc Trâm