Bãi giữ xe trước chợ Thị xã: Nguyên Chủ tịch UBND Thị xã giao đất bằng miệng (!?)

Cập nhật ngày: 10/01/2011 - 10:54

>> Khu đất công trước chợ Thị xã: Ai giao đất để các cá nhân tổ chức giữ xe?

Ngày 10.12.2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã có Công văn số 402/PTN&MT gửi UBND phường 2 đề nghị cung cấp thông tin việc sử dụng đất công. Công văn nêu: “Ngày 7.12.2010, phóng viên Báo Tây Ninh có làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường và đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng đất công tại bãi giữ xe khu vực chợ Thị xã. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã trong việc tham mưu cho UBND Thị xã quản lý, sử dụng đất công đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin cho Báo Tây Ninh, Phòng Tài Nguyên và Môi trường Thị xã đề nghị UBND phường 2 cung cấp thông tin việc Hội Cựu chiến binh phường 2 sử dụng đất có được cơ quan có thẩm quyền giao đất hay không hoặc chủ trương giao đất”.

Mặc dù công văn yêu cầu báo cáo trước ngày 15.12.2010, nhưng mãi đến 7.1.2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã mới nhận được công văn của UBND phường 2 trả lời về vấn đề này. Công văn của UBND phường 2 nêu: “Sau khi mời đại diện các thành viên trong bãi giữ xe Hội Cựu chiến binh và được cung cấp thông tin như sau: Bãi giữ xe Hội Cựu chiến binh tại thửa số 02, bản đồ 13 do Hội Cựu chiến binh phường 2 quản lý, sử dụng từ tháng 10.1990, được ông Nguyễn Văn Châu, nguyên Chủ tịch UBND Thị xã trực tiếp đến vị trí đất để giao. Hội Cựu chiến binh phường không nhận được giấy giao (chỉ giao bằng miệng). Các thành viên tại thời điểm giao gồm: ông Phạm Minh Đạo, Nguyễn Ngọc Chung, Trần Hải Miên, Nguyễn Thị So, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Minh Đức, Hồ Hữu Gấm. Tiền thu hằng tháng nộp cho Phòng Tài chính 150.000đ (có hợp đồng) + tiền gây quỹ Hội Cựu chiến binh để thăm hỏi, ốm đau, tang lễ 400.000đ + 120.000đ tiền hoa chi”.

ĐỨC TIẾN