Ban chỉ đạo 875 Thị xã kiểm tra tiến độ thực hiện giải quyết tình trạng bao lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 23/03/2012 - 12:53

(BTNO)- Sáng 23.3.2012, Ban chỉ đạo 875 Thị xã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải quyết tình trạng bao lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích và chuẩn bị trồng rừng trên địa bàn Thị xã năm 2012.

Đất trồng rừng trong khu vực núi Bà - núi Phụng - núi Heo bị người dân bao chiếm trồng chuối

Tại văn phòng Ban quản lý khu rừng văn hóa lịch sử Núi Bà Tây Ninh, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo xã Thạnh Tân và Ban quản lý báo cáo tình hình công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích, kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị, phân công thành viên phụ trách địa bàn, công tác tuyên truyền, vận động những hộ dân bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp ký hợp đồng và cam kết trồng rừng,…

Các đại biểu đã thảo luận, đề nghị tiếp tục vận động các hộ dân bao, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn Thị xã chấp hành chủ trương của tỉnh cũng như của Thị xã về việc ký hợp đồng giao khoán trồng rừng trong khu vực Núi Bà - Núi Phụng - Núi Heo. Đây cũng là những bước cơ sở, nếu các hộ dân đang sử dụng đất trong khu vực nói trên cố tình không chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Ngân