BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm Tây Ninh: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

Cập nhật ngày: 20/04/2024 - 08:20

BTNO - Sáng 19.4, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Ngân (giữa)- Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Năm 2023, công tác đảm bảo ATTP luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện. Hoạt động kiểm tra, hậu kiểm ATTP hoàn thành tốt, đúng theo kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân; đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đều chấp hành tốt các quy định về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Toàn tỉnh kiểm tra, thanh tra 4.738 cơ sở, trong đó phát hiện 467 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 175 cơ sở với tổng số tiền 1,97 tỷ đồng, đóng cửa 1 cơ sở; nhắc nhở, không xử lý vi phạm hành chính mà hướng dẫn cơ sở khắc phục đối với  291 cơ sở (chủ yếu ở tuyến xã, phường). 

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 11 người mắc, 2 người tử vong do ăn nấm dại.

Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ATTP; xây dựng và thực hiện các mô hình dự án trên cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị, chuyển giao các giống mới có năng suất và chất lượng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật;

Tiếp tục định hướng phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao, sử dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và xử lý chất thải. Thực hiện Kế hoạch phát triển chuỗi giá trị chặn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022- 2025; Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024.

Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tham dự hội nghị.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân; Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Tâm Giang