BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý

Cập nhật ngày: 10/06/2014 - 07:19

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Thành phố cùng các thành viên ban chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo liên ngành Thành phố đã thực hiện tốt việc ban hành các văn bản củng cố thành viên, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra VSATTP trên địa bàn; tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức VSATTP cho gần 1.200 người.

Đoàn kiểm tra VSATTP thành phố đã thanh, kiểm tra 289 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến, bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra, có 261 cơ sở đạt yêu cầu, 28 cơ sở không đạt, nhắc nhở 11 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 17 cơ sở với số tiền 35,5 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP thành phố kiểm tra việc kinh doanh, mua bán thực phẩm của tiểu thương- Ảnh minh hoạ.

Về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố đã cấp 26 giấy chứng nhận, lũy kế đến nay đã cấp được 632 giấy/1.186 cơ sở, đạt 53,33%.

Qua buổi làm việc, đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh nhận xét: Ban Chỉ đạo thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; hoạt động theo quy chế; thanh kiểm tra có hiệu quả, chủ động phòng ngừa, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Các thành viên trong đoàn cũng góp ý một số hạn chế cần khắc phục, trong đó đáng lưu ý là việc phân cấp quản lý về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo Thông tư 26 của Bộ Y tế, tức chuyển từ Phòng Y tế sang Phòng Kinh tế chỉ mới chuyển giao theo thủ tục, chưa đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hoàng Nam phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát, và cho biết sẽ chấn chỉnh lại những hạn chế mà đoàn đã nêu. Thành phố cũng kiến nghị, tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể từ phía các sở, ngành liên quan để Phòng Kinh tế Thành phố thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Xuân Vũ