Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng và chống phá rừng tỉnh: Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng mùa khô tại Tân Châu

Cập nhật ngày: 31/01/2013 - 11:31

Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc với đơn vị chủ rừng

(BTNO)- Ban Chỉ đạo phòng chống cháy rừng và chống phá rừng tỉnh Tây Ninh đã đến kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, huyện Tân Châu.

Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng hiện quản lý trên 33.000ha rừng, trong đó rừng phòng hộ là trên 29.000ha và rừng sản xuất là gần 3.500ha. Hiện nay đang bước vào mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, từ đầu mùa khô, Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, UBND xã Tân Hòa đã xây dựng phương án, kế hoạch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ tại chỗ như máy cày, bồn chứa nước, bình xịt và lực lượng tham gia chữa cháy. Các khu vực có diện tích rừng trồng lớn thì đội trồng rừng làm nòng cốt, khu vực diện tích rừng tự nhiên lấy hộ nhận khoán bảo vệ rừng làm nòng cốt, thường xuyên tuần tra canh gác… Ngoài biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát, Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng chủ động trong việc kiểm soát ngọn lửa khi đốt, phát thực bì, tránh để lửa lan ra diện rộng.

Sau khi nghe UBND xã Tân Hòa, Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng báo cáo hoạt động trong công tác PCCC rừng và đi kiểm tra thực địa tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng và chống phá rừng tỉnh, ông Tạ Văn Đáo – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng; rà soát lại phương tiện, công cụ và lực lượng tại chỗ nhằm chủ động khi có sự cố xảy ra; kiên quyết xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy.

Công Điều