Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh: Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại huyện Gò Dầu

Cập nhật ngày: 22/05/2012 - 02:13

(BTNO)- Ngày 22.5.2012 Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thái Sơn- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Gò Dầu.

Ông Nguyễn Thái Sơn- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn đã tập trung làm việc với những nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành chương trình của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã và Ban quản lý xã; Công tác triển khai tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động huyện, xã; Tiến độ lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; Công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; Tình hình thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới 2012; nghe ý kiến, kiến nghị về những thuận lợi và khó khăn ở địa phương.

Thời gian qua, huyện Gò Dầu đã đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình, tiến hành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 8 xã và chọn thực hiện 3 xã điểm là Phước Trạch, Phước Đông và Bàu Đồn. Đã chỉnh trang nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường nông thôn xóm ấp với chiều dài hơn 18,3 km. Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 3 xã điểm như xã Phước Đông thực hiện 6 điểm chăn nuôi gà thả vườn, xã Phước Trạch có 7 điểm xử lý mùi hôi để phát triển chăn nuôi heo an toàn môi trường, xã Bàu Đồn xây dựng vùng nhân giống lúa tập trung 10 hecta; hình thành 1 hợp tác xã giống cây trồng dịch vụ nông nghiệp...

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thái Sơn yêu cầu địa phương cần giữ vững những tiêu chí đã đạt được trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xác định xây dựng nông thôn mới phải đi đôi với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư; chú trọng việc khảo sát đánh giá thực trạng, đặc biệt là việc quy hoạch, xây dựng đồ án khả thi, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.  

Lý Tài  – Công Kha