Ban CHQS huyện Gò Dầu, Tân Châu: Tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2012

Cập nhật ngày: 02/03/2012 - 12:28

Huấn luyện Đại đội pháo phòng không 37mm của lực lượng dân quân tự vệ huyện Gò Dầu

* Gò Dầu: Hội nghị đã phát động phong trào thi đua huấn luyện chiến đấu trong LLVT huyện với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, hiệu quả, sẵn sàng chiến đấu cao” và “Phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phát động phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” với các nội dung như: tham gia góp phần xây dựng giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư đúng quy hoạch đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn nông thôn mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu xoá đói giảm nghèo; tham gia thực hiện công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, các phong trào cách mạng địa phương, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân tham gia nếp sống văn hoá…

Đại diện 2 cụm trưởng gồm: Ban CHQS xã Hiệp Thạnh (đại diện Ban CHQS các xã/thị trấn) và Ban Chính trị (đại diện cho khối cơ quan Ban CHQS huyện) đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm huấn luyện chiến đấu năm 2012.

Nguyễn Bình

* Tân Châu: Tại hội nghị, Ban CHQS huyện Tân Châu đã quán triệt mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện, chiến đấu năm 2012 với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2012

Thượng tá Ngô Văn Hiền - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã phát động phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, công tác chính sách xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xoá đói giảm nghèo của địa phương. Tham gia góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Phong trào được chia làm 2 giai đoạn: từ năm 2012 đến hết năm 2015, từ năm 2016 đến hết năm 2020. Qua phong trào này nhằm khẳng định vai trò của LLVT huyện trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, cải thiện nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, vùng biên giới.

Đại diện các cụm thi đua gồm cơ quan Ban CHQS huyện, các xã/thị trấn và tự vệ các công ty, nông trường trên địa bàn đã ký giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

Công Điều