Ban CHQS Thị xã: Sơ kết nhiệm vụ quân sự-quốc phòng quý I.2012

Cập nhật ngày: 07/05/2012 - 11:43

(BTNO)- Ngày 7.5.2012, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Thị xã đã tổ chức sơ kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II.2012.

Trung tá Trần Văn Khổng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị xã chủ trì Hội nghị.

Trong quý I, các Ban CHQS trên địa bàn Thị xã quan tâm thực hiện công tác xây dựng lực lượng, cả về lực lượng thường trực và các lực lượng khác; đã xem xét và phong quân hàm cho 4 sĩ quan, nâng lương cho 1 sĩ quan; củng cố lực lượng dự bị động viên, sắp xếp 2.320 người và 187 sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, đạt 98,07% so lực lượng. Phát triển toàn diện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), hiện tại số quân của lực lượng này là 2.392 người, đạt 1,88% tổng dân số.

Các đơn vị quan tâm việc tuyển sinh quân sự và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2012. Hiện đã giao quân được 255 thanh niên cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu; trong đó đảng viên nhập ngũ chiếm 3,52% (9/255 người). Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ được 5.726 thanh niên ở độ tuổi 18-25. Đã triển khai tuyển sinh quân sự năm 2012 được 26 cuộc với 5.038 học sinh và thanh niên tham dự, có 60 thí sinh đăng ký dự thi. Ban CHQS đã gửi 16 hồ sơ đủ điều kiện dự thi vào các trường quân đội.

Về công tác huấn luyện của các đơn vị đều thực hiện đúng kế hoạch đề ra, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Các đơn vị luôn bảo đảm công tác hậu cần theo quy định và tăng gia sản xuất, đưa vào thêm bữa ăn 2.500 đồng/ngày/người. Công tác tăng gia sản xuất tập trung đạt kết quả tốt. Trong quý đã thu lợi nhuận bình quân 1.550.000 đồng/người, đạt 44,28% kế hoạch năm. Trong dịp tết Ban CHQS Thị xã đã trích quỹ tăng gia hỗ trợ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thị xã với số tiền 101 triệu đồng.

Võ Cường