Ban CHQS Thị xã: Tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2012

Cập nhật ngày: 02/03/2012 - 12:23

(BTNO)- Nhằm nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn, Ban CHQS Thị xã tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2012 và phát động thi đua hưởng ứng phong trào LLVT Thị xã chung tay xây dựng nông thôn mới. Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Ban chỉ huy và các cơ quan thuộc Ban CHQS Thị xã, lãnh đạo 84 Ban chỉ huy cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn và Ban CHQS 10 xã, phường.

Đại diện các cụm ký kết thi đua

Theo kế hoạch huấn luyện năm 2012 của Ban CHQS Thị xã, LLVT trên địa bàn Thị xã phải tổ chức huấn luyện đúng lịch và đúng thời gian trong kế hoạch. Riêng lực lượng dân quân tự vệ thực hiện thời gian huấn luyện như sau: Dân quân thường trực là 60 ngày/năm; dân quân tự vệ cơ động và binh chủng 12 ngày/năm; lực lượng dân quân tự vệ chiến đấu tại chỗ 7 ngày/năm. Bên cạnh đó, tỉnh và huyện sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Ban CHQS Thị xã đã sơ kết đợt thi đua mừng Đảng, mừng Xuân của LLVT Thị xã, theo đó, LLVT Thị xã đã đạt được một số kết quả khả quan: Làm tốt công tác tham mưu cho UBND Thị xã về công tác bảo đảm quốc phòng địa phương; tổ chức Hội trại tòng quân, giao 255 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị, trong đó có gần 3% thanh niên là Đảng viên, 2 thanh niên nữ tình nguyện nhập ngũ; tổ chức tăng gia và thu hoạch được nhiều rau tươi, thịt cá đưa vào bữa ăn cho bộ đội bình quân 3.000 đồng/ngày/người…

Trung tá Nguyễn Văn Khổng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị xã đã phát động phong trào thi đua huấn luyện trong năm 2012 và phát động phong trào thi đua LLVT chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thị xã. Hưởng ứng đợt thi đua, đại diện lực lượng vũ trang các cụm thi đua các khu vực trên địa bàn Thị xã đã ký kết giao ước thi đua.

Võ Cường