BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp quý III năm 2022 

Cập nhật ngày: 29/10/2022 - 09:20

BTNO - Chiều 27.10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Ban đại diện) đã tổ chức phiên họp quý III năm 2022. Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì hội nghị.

Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý III năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2022, Ban đại diện bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai kịp thời các giải pháp bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nguồn vốn chính sách, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Kết quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh đến ngày 30.9 tổng nguồn vốn đạt trên 3.274 tỷ đồng, tăng trên 350 tỷ đồng so đầu năm; vốn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương đạt gần 298 tỷ đồng; tổng doanh số cho vay đạt trên 860 tỷ đồng; doanh số thu nợ trên 510 tỷ đồng; dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng gần 316 tỷ so với đầu năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 3.266 tỷ đồng, tăng hơn 350 tỷ đồng so với năm 2021, đạt 98,3% kế hoạch năm, với 110.674 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, chiếm 34,58% tổng số hộ dân toàn tỉnh.

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT phát biểu tại phiên họp

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp 3.580 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; giúp 3 doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh và trả lương cho 10.710 lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, tạo điều kiện cho 6.427 lao động có việc làm tăng thêm thu nhập…

Nhìn chung, nguồn vốn cho vay đã góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác, có vốn để đầu tư phục vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh buôn bán. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,67% tổng dư nợ.

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Ban đại diện các cấp tiếp tục báo cáo, tham mưu cho cấp uỷ, UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác, các sở, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương triển khai cho vay theo kế hoạch được giao; tập trung xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, giảm nợ xấu.

Vũ Nguyệt