Kinh tế   Kinh tế

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Cập nhật ngày: 22/01/2021 - 16:25

BTNO - Mới đây, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Tây Ninh tổ chức phiên họp quý IV năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh buổi họp.

Năm 2020, NHCSXH Tây Ninh đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 2.685 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 1.960 tỷ đồng, vốn địa phương hơn 507 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay chương trình tín dụng trên 2.680 tỷ đồng. Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh tăng hơn 5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 0,65% tổng dư nợ. Công tác phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường. Duy trì hiệu quả, an toàn hoạt động giao dịch tại 94 Điểm giao dịch xã và quản lý.

Buổi giải ngân cho vay của phòng giao dịch NHCSXH huyện Dương Minh Châu tại xã Bàu Năng (ảnh minh họa).

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH  tỉnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ ít nhất 9,8% (263 tỷ đồng) so với năm 2020. Đẩy mạnh công tác huy động vốn qua các Tổ chức và cá nhân, qua Tổ TK&VV, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn Trung ương giao ở mức cao nhất; Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,6%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn không quá 0,3%; Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; 100% Tổ TK&VV được uỷ nhiệm thu tiết kiệm và có ít nhất 95% số tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm...

Vũ Nguyệt