BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 03/07/2009 - 04:32

Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Trong các ngày 30.6, 2 và 3.7 năm 2009, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê để giám sát tình hình phát triển kinh tế, ngân sách thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15. Ông Phan Văn Sử- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh - làm Trưởng đoàn giám sát.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2009 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được 974 tỷ đồng, đạt 47,89% dự toán cả năm và tăng 6,57% so với cùng kỳ. Trong đó, khối tỉnh thực hiện được 354,7 tỷ đồng, đạt 45,76% dự toán cả năm; khối huyện, xã thực hiện được 250,69 tỷ đồng, đạt 45,59% dự toán cả năm. Riêng các huyện, thị, chỉ có 2 huyện thu đạt từ 50% dự toán cả năm trở lên là huyện Tân Châu (đạt 54% dự toán cả năm) và huyện Trảng Bàng (đạt 50% dự toán cả năm). 7 huyện, thị còn lại thu đạt thấp hơn 50% dự toán cả năm, nhưng không có huyện nào đạt thấp dưới 40%.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh thực hiện chi ngân sách được 810,9 tỷ đồng- đạt 39,61% dự toán cả năm và tăng hơn cùng kỳ 25,26%.

Nhìn chung, tình hình thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2009 có gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng không đạt quá thấp do thực hiện tốt các giải pháp kích cầu, chống suy giảm kinh tế.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết 6 tháng đầu năm 2009 nhìn chung tình hình kinh tế ổn định, có mức tăng trưởng, đồng thời đã có dấu hiệu phục hồi ngày càng rõ. Tổng sản phẩm (GDP) tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dịch vụ 3,4%, ngành công nghiệp- xây dựng 3,1% và ngành nông nghiệp 1,5%. Đạt được kết quả này là do Đảng và Nhà nước có đường lối đúng đắn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua nền kinh tế tỉnh vẫn còn gặp khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường gây thiệt hại lớn, nhất là cho sản xuất nông nghiệp.

Sau đợt giám sát, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh sẽ có báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế và ngân sách 6 tháng đầu năm 2009, nêu những mặt thuận lợi khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện thành công Nghị quyết HĐND tỉnh trong năm 2009 để trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh sắp tới.

S.T