BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện phân cấp ngân sách

Cập nhật ngày: 19/10/2009 - 02:52
HTML clipboard

Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hoà Thành.

Từ ngày 13 đến ngày 16.10.2009, Ban Kinh tế và Ngân sách (KT-NS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức đợt giám sát tình hình thực hiện phân cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đoàn giám sát do ông Phan Văn Sử- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND các huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Hoà Thành, thị xã Tây Ninh và một số xã, phường, thị trấn.

Tại các đơn vị giám sát, Ban KT-NS HĐND tỉnh đã nghe báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện phân cấp ngân sách, trong đó tập trung vào công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách, xem xét tính đồng bộ trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp huyện, xã trong thời gian qua; đồng thời đánh giá tình hình phân cấp lĩnh vực XDCB.

Theo báo cáo của các địa phương, năm 2007, 2008 nguồn thu ổn định, ngân sách cân đối được và có kết dư, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, năm 2009 do thực hiện giảm, giãn nợ thuế nên có địa phương thu sẽ không đạt kế hoạch. Các địa phương đánh giá việc phân cấp ngân sách giúp cho các huyện, xã chủ động hơn trong việc nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu, cân đối nhiệm vụ chi theo từng cấp ngân sách, đảm bảo hoạt động thường xuyên cho bộ máy và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện phân cấp ngân sách có huyện, xã còn gặp một số khó khăn như: định mức phân bổ dự toán chi cho khối quản lý Nhà nước, đoàn thể… còn mang tính bình quân; bố trí chi cho lĩnh vực quốc phòng ở địa phương chưa tương xứng với nhiệm vụ phân cấp của Bộ CHQS tỉnh…

Qua đợt giám sát, Ban KT-NS HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp những mặt làm được, chưa được, những thuận lợi, khó khăn và phân tích, đánh giá nguyên nhân nhằm đề xuất các biện pháp điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế, làm cơ sở định hướng xây dựng phương án phân cấp ngân sách trong giai đoạn tới.

S.T