BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tại huyện Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 19/03/2016 - 06:00

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính và thực hiện dịch vụ công về đất đai tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tiếp nhận và giao trả được thực hiện đúng theo quy trình.

Tính từ ngày 1.4.2015 đến ngày 26.2.2016, Văn phòng đã cấp mới được 328 giấy chứng nhận; cấp đổi, cấp lại 640 giấy; cấp chuyển quyền sử dụng được 6.695 giấy, với diện tích 1.164 ha. Công tác chỉnh lý biến động đã giải quyết được 4.186 hồ sơ. Trích lục bản đồ địa chính theo nhu cầu của người sử dụng đất 1.461 trường hợp. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 5.289 hồ sơ.

Ngoài ra, tính từ tháng 4.2015 đến này Văn phòng cũng đã thu được hơn 1,68 tỷ đồng tiền phí và lệ phí.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh Trảng Bàng trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về các thủ tục đất đai, đảm bảo giải quyết các hồ sơ nhanh chóng, đúng quy trình; rà soát các thủ tục không phù hợp để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét bãi bỏ; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc để hồ sơ trễ hẹn; phát huy hiệu quả mô hình dịch vụ công.

Phía huyện cũng kiến nghị với đoàn giám sát về việc bố trí thêm nguồn nhân lực cho huyện; nâng cấp chỗ làm việc, kho lưu trữ; cấp kinh phí trang bị phương tiện máy móc để liên kết dữ liệu 3 cấp; sớm cho đơn vị tổ chức giữ xe cho nhân dân đến giao dịch, tránh những trường hợp mất mát xảy ra.

Hiểu Sinh