Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh họp mặt mừng Xuân Canh Dần

Cập nhật ngày: 07/02/2010 - 05:41

Buổi họp mặt được tổ chức đầm ấm tại hội trường Ban quản lý các khu công nghiệp (BQL – CKCN) Tây Ninh (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng). Ông Võ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban BQL – CKCN Tây Ninh chủ trì. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp đang đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.

Khu Công nghiệp - dịch vụ Bourbon - An Hoà đang xây dựng nhà xưởng cho thuê.

Nhìn chung năm qua, BQL – CKCN Tây Ninh đã chỉ đạo điều hành các phòng, ban làm tốt công tác quản lý hành chính Nhà nước trong khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan, Huyện uỷ, UBND huyện Trảng Bàng tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng Khu Công nghiệp-đô thị -dịch vụ Phước Đông- Bời Lời, Khu Công nghiệp- dịch vụ Bourbon -An Hoà đến nay đã bắt đầu thu hút các dự án đầu tư. Ban Quản lý thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời báo cáo và cùng với doanh nghiệp đề xuất, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án.

Tuy bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp vẫn duy trì và ổn định được sản xuất. Hiện nay những doanh nghiệp khó khăn đã phục hồi. Đến cuối năm 2009, có 157 dự án tại các khu công nghiệp còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương hơn 565,3 triệu USD. Trong đó có 122 dự án đi vào hoạt động. Tổng số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp trên 30.600 người, trong đó có hơn 700 người lao động nước ngoài; tăng hơn 3.000 người so với năm 2008 và đạt hơn 60% kế hoạch năm. Kết quả tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp năm 2009 ước đạt: Vốn đầu tư thực hiện 30 triệu USD, bằng 76,34% so CK (cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu 291 triệu USD, bằng 101% so CK; kim ngạch nhập khẩu 150 triệu USD bằng 59,46% so CK; doanh thu 258 triệu USD bằng 113,3% so CK, đạt 103,2% so với kế hoạch năm; nộp ngân sách 1,3 triệu USD, bằng 135,42% so CK…

Tuy nhiên, trong năm 2009, hoạt động tại các khu công nghiệp vẫn gặp những khó khăn nhất định: Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, một số doanh nghiệp bị giảm đơn đặt hàng, phải giảm lao động và hoạt động cầm chừng để duy trì sản xuất; tình tình thu hút đầu tư trong năm 2009 giảm so năm 2008; việc thực hiện luật của doanh nghiệp còn thiếu sót; đình công tự phát vẫn còn xảy ra; khâu tuyển dụng lao động còn khó khăn; nhà ở cho công nhân chưa đáp ứng nhu cầu; đời sống tinh thần công nhân còn thiếu thốn.

Từ kết quả đạt được trong năm 2009, BQL – CKCN Tây Ninh đề ra các chỉ tiêu chính trong năm 2010: Thu hút vốn đầu tư 80 triệu USD; vốn đầu tư thực hiện 50 triệu USD; giải quyết việc làm 5.000 lao động; kim ngạch xuất khẩu 330 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước 2 triệu USD.

D.H