Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh: Hai dự án trọng điểm thực hiện đúng kế hoạch đề ra 

Cập nhật ngày: 01/12/2023 - 10:11

BTN - Ban Quản lý sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án vào cuối tháng 12.2023 và khởi công xây dựng công trình vào đầu quý II.2024 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Du khách tham quan tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND, ngày 5.9.2023 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dự án chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh (Ban Quản lý) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 2 dự án trọng điểm: Xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam và Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Đến thời điểm hiện tại, cả hai dự án nêu trên cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án Xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 23.5.2021, với tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2023-2026.

Dự án này góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc giao thương hàng hoá giữa hai nước Việt Nam Campuchia; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý, kiểm soát quốc phòng an ninh trong phạm vi khu vực cửa khẩu đã được công nhận tại Nghị quyết số 13/NQ- CP ngày 10.5.2023 của Chính phủ; kịp thời phục vụ cho công tác đối ngoại quốc gia và lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (Prey Veng) theo thoả thuận của Chính phủ hai nước.

Dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 23.5.2021, với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025.

Dự án này được đầu tư góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di tích; là nơi về nguồn, nghiên cứu lịch sử oai hùng của dân tộc; là điểm đến tham quan góp phần đưa ngành du lịch tỉnh Tây Ninh phát triển trong tương lai.

Ông Trương Văn Dễ- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh cho biết, cả hai dự án đang thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đối với Dự án Xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện chuyển đổi rừng theo quy định của pháp luật; Ban Quản lý tỉnh đang tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với Dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam hiện lấy ý kiến Sở Xây dựng về phương án kiến trúc và bố trí mặt bằng.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án vào cuối tháng 12.2023 và khởi công xây dựng công trình vào đầu quý II.2024 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án này, để trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đối với Dự án Xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung về chuyển đổi rừng; và Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, do là dự án thuộc lĩnh vực văn hoá, xây dựng trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nên dự án cần ý kiến thẩm định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như bảo đảm chất lượng công trình trong thời gian tới, ông Trương Văn Dễ cho biết, trong thời gian tới, Ban Quản lý tỉnh đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định và phê duyệt.

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế và nhà thầu thi công đủ năng lực để thi công hoàn thành dự án đúng thời gian chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh.

Nhi Trần