Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Bản tin nhanh Covid-19 sáng ngày 28.7.2021

 

Những ca bệnh trên hiện đang được ngành Y tế điều tra truy vết, vì vậy sau khi kết thúc điều tra, thông tin địa chỉ có thể thay đổi. Đề nghị người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Bản tin nhanh Covid-19 sáng ngày 28.7.2021

H.T