Ban Tôn giáo Chính phủ: Phổ biến pháp luật cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 18/10/2011 - 05:50

(BTNO)- Sáng 18.10, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho giới chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Huy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh Tra, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Đến dự có ông Nguyễn Khắc Huy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh Tra, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trang Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và hơn 200 chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo ở Tây Ninh.

Các đại biểu đã được nghe về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; một số quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo ...

Giới chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Khắc Huy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh Tra, Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh việc phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo là nhằm giúp các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời hy vọng rằng, thông qua hội nghị này, mỗi chức sắc tham dự sẽ trở thành một báo cáo viên pháp luật trong từng tổ chức tôn giáo, giúp cho tín đồ các tôn giáo nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với xã hội trong quá trình tham gia hoạt động đạo.  

Thuý Trinh