Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Giám sát công tác khuyến học, khuyến tài tại Tân Biên

Cập nhật ngày: 29/04/2012 - 05:53

(BTNO)- Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh do bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” tại huyện Tân Biên. Ông Lê Minh Thế - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đã làm việc với đoàn.

Toàn cảnh buổi giám sát thực hiện chỉ thị 11-CT/TW tại Tân Biên

Qua giám sát cho thấy, trong 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng huyện Tân Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện hiện có 135 chi hội, 523 ban khuyến học với tổng số hơn 14.900 hội viên được phát triển đều khắp các ấp, khu phố, các đơn vị trường học và các cơ quan nông - lâm trường trong huyện; 10/10 xã, thị trấn đã thành lập được trung tâm học tập cộng đồng, hàng năm các trung tâm đã phối hợp với các ngành mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt người.

Năm 2011, Tân Biên có hơn 7.000 hộ đăng ký gia đình hiếu học, đã có 4.231 gia đình đạt đủ 3 tiêu chuẩn gia đình hiếu học, chiếm hơn 17% so với tổng số gia đình trong toàn huyện. Từ năm 2007đến nay, các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 8,7 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài; Hội Khuyến học tỉnh cũng đã huy động ủng hộ xây dựng nhà công vụ Trường tiểu học Tân Thanh và Trường tiểu học vùng sâu biên giới Tân Thạnh của huyện với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng… góp phần tích cực vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn huyện Tân Biên vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó hoạt động của hội cơ sở và trung tâm học tập cộng đồng chưa thật sự hiệu quả; cuộc vận động gia đình hiếu học chưa được đều khắp; chưa có nhiều hình thức tham gia huy động xây dựng quỹ khuyến học; tỷ lệ phát triển hội viên hàng năm còn đạt thấp chỉ tiêu.

Đức Thịnh