BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh: Khảo sát dư luận xã hội về thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế 

Cập nhật ngày: 19/02/2024 - 21:21

BTNO - Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành kế hoạch tổ chức điều tra dư luận xã hội, nhằm khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch điều tra dư luận xã hội.

Cuộc điều tra dư luận xã hội được tiến hành bằng hình thức trực tuyến, bắt đầu từ ngày 19 - 29.2.2024. Để trả lời phiếu, người tham gia nhấn vào địa chỉ liên kết https://forms.gle/cn6Cs9NtpdW5NPGL9, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và đóng góp ý kiến đối với một số vấn đề liên quan việc thực hiện các chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành nội dung trả lời, người tham gia nhấn vào nút “GỬI” để kết thúc phần khảo sát.

Nhấn vào liên kết https://forms.gle/cn6Cs9NtpdW5NPGL9 để tham gia trả lời phiếu.

Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về một số vấn đề, sự kiện được dư luận xã hội quan tâm, qua đó tham mưu, đề xuất đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

Đăng Anh