BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảng lương công chức từ ngày 1/7 cao nhất 23,4 triệu đồng/tháng 

Cập nhật ngày: 29/06/2024 - 15:07

Khi lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu, mức lương công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất với 23,4 triệu đồng/tháng; còn công chức loại C nhóm 3 (trình độ sơ cấp) có mức lương thấp nhất là 3,159 triệu đồng/tháng.

Sáng 29.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương.

Theo đó, Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ, từ 1/7/2024 mức lương cơ sở tăng từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. 

Như vậy, lương công chức tới đây vẫn áp dụng công thức: Lương cơ sở x Hệ số lương.

Theo bảng lương hiện nay, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng.

Cụ thể, mức lương của chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương 8,8, 9,4 và 10 tương ứng với 3 bậc có mức lương là: 20,592 triệu (tăng gần 5 triệu), 21,996 triệu (tăng hơn 5 triệu) và 23,4 triệu đồng (tăng 5,4 triệu).

Mức lương đối với chức danh này không áp dụng cho những người giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá - nghệ thuật.

Mức lương của cán bộ, công chức còn lại được chia theo ngạch: A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 (trình độ sơ cấp) có mức lương thấp nhất là 3,159 triệu đồng/tháng. 

Ngoài mức lương này, từ ngày 1/7 tới đây, công chức còn được hưởng thêm 2 khoản khác là phụ cấp (tùy chức danh, lĩnh vực cụ thể) và 10% tiền thưởng (tùy trường hợp được thưởng nhiều hay ít hoặc không được thưởng).

Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2024:

Nguồn Vietnamnet