Công nghệ   An toàn thông tin

Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

Cập nhật ngày: 21/09/2022 - 08:57

BTNO - Vấn đề quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số là về cơ sở dữ liệu. Các ngành, cơ quan và tổ chức, doanh nghiệp muốn thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số trước hết cần xây dựng đầy đủ các bộ cơ sở dữ liệu của riêng ngành mình, doanh nghiệp mình. Khi có đầy đủ các hệ cơ sở dữ liệu thì việc khai thác, chia sẻ, sử dụng sẽ dễ dàng và hiệu quả.

VNPT giới thiệu một số dịch vụ phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp tại một hội thảo về chuyển đổi số. Ảnh minh hoạ

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, khi tham gia vào môi trường mạng, vấn đề bảo mật, an toàn mạng phải được xem xét. Chuyển hoạt động lên môi trường số, nghĩa là, an toàn, an ninh mạng là vấn đề sống còn. Đối với mỗi cá nhân, rủi ro lớn nhất là lộ lọt dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, trong đó, chú ý đến các vấn đề về an ninh camera hay lừa đảo trực tuyến.

Xác định an toàn thông tin mạng là vấn đề then chốt trong chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng và ứng phó với các cuộc tấn công mạng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: thành lập Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng của tỉnh gồm 54 thành viên, trong đó có một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông là Đội trưởng, bộ phận thường trực là các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, và có sự tham gia của cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị, sở, ban ngành, công an, quân sự, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh làm việc tại Trung tâm điều hành (ảnh minh hoạ)

Xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng SOC. Đây là hệ thống theo dõi, giám sát các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện những mối đe doạ tấn công mạng từ bên trong hay bên ngoài vào hệ thống thông tin cấp độ 3 trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Hệ thống chia sẻ dữ liệu giám sát về Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia, được giám sát 24/7 bởi những cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, với đầy đủ các quy trình ứng cứu sự cố, bảo đảm kịp thời ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng xuyên suốt từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã, phục vụ việc truy xuất các ứng dụng dùng chung tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hội nghị trực tuyến được nhanh chóng và an toàn.

Ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, để góp phần bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định, nguyên tắc do UBND tỉnh đban hành, ví dụ như việc cài đặt đầy đủ phần mềm phòng, chống mã độc trên máy tính; đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện các thao tác, hành vi trên môi trường mạng. Khi xây dựng các cơ sở dữ liệu, ứng dụng cần tuân thủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động bảo mật phát triển phần mềm an toàn.

Giang Hà