Bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 

Cập nhật ngày: 29/03/2017 - 15:50

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 716/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017.

Người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm cần được hiểu đúng, thực hành đúng và cập nhật thường xuyên kiến thức về ATTP- Ảnh minh hoạ


Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP), nhằm kiểm soát tình trạng mất ATTP từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo chất lượng thực phẩm tại địa phương; chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và quyền lợi của người tiêu dùng.

Một số chỉ tiêu của Kế hoạch như: Trên 70% người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm hiểu đúng, thực hành đúng và được cập nhật thường xuyên kiến thức về ATTP; 85% người lãnh đạo, quản lý hiểu đúng và được cập nhật thường xuyên kiến thức về ATTP; trên 80% cán bộ làm công tác ATTP tuyến huyện và xã được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về ATTP; 80% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận theo quy định; 100% các chợ đầu mối cung cấp mặt hàng nông sản, thủy sản được quy hoạch và kiểm soát ATTP…

Kế hoạch cũng đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, nổi bật nhất là công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai Tháng hành động vì ATTP. 

Các hoạt động trong Tháng hành động vì ATTP sẽ được triển khai từ ngày 15.4 đến ngày 15.5.2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.

Thuỳ Anh