Kinh tế   Kinh tế

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cập nhật ngày: 18/05/2021 - 05:16

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng ATTP; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho tiêu dùng trong tỉnh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Một cơ sở giết mổ bò thịt theo công nghệ cao, ATTP ở Trảng Bàng.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu như: Vận động 100% hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm; Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 3% so với năm 2020 (theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31.10.2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP xếp loại A, B tăng 0,5% so với năm 2020; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thuỷ sản giám sát (theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1.6.2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vi phạm về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2020; tiếp tục kiêm soát tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng, ATTP.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh sẽ thực hiện tốt các quy hoạch phát triển nông nghiệp, vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy hoạch giết mổ, kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư vào công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp nhằm nâng cao chât lượng, bảo đảm ATTP.

Đồng thời, tỉnh phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố và từng ngành nghề có hợp tác xã kiểu mới làm ăn hiệu quả, nâng cao giá trị hàng hóa theo chuỗi giá trị gia tăng gắn với việc triển khai các nội dung thành phần của Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

An Khang