Kinh tế   Kinh tế

Bảo đảm, duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian cắt nước chuyển vụ 

Cập nhật ngày: 25/11/2021 - 10:57

BTNO - Đến ngày 19.11, mực nước hồ Dầu Tiếng ở cao trình 20m tương ứng với dung tích 1.534,4 triệu m3, kết quả diện tích ký hợp đồng phục vụ tưới trên địa bàn tỉnh đến ngày 30.10.2021 là 148.611ha, đạt 98,68% so kế hoạch năm 2021; cấp nước công nghiệp đạt 6,243 triệu m3.

Bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất trong thời gian cắt nước chuyển vụ.

Để giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm bớt chi phí đầu vào, đồng thời duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất cây rau màu, cây ăn trái… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát những khu vực, diện tích đang sản xuất cây ăn trái, rau màu, cây trồng có sử dụng nước để đề xuất Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa điều chỉnh kế hoạch cấp nước, duy trì nguồn nước cấp, bảo đảm mực nước trong kênh để người dân chủ động nguồn nước tưới tiêu phù hợp với từng vùng sản xuất, loại cây trồng trong thời gian cắt nước chuyển vụ.

Nhi Trần