Bảo đảm nguồn thu hiệu quả cho ngân sách Nhà nước năm 2022 

Cập nhật ngày: 08/01/2022 - 00:38

BTN - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất bảo đảm tạo nguồn thu năm 2022. Ảnh minh hoạ

Để hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022; bảo đảm thu đủ, đúng, kịp thời các khoản thu NSNN theo quy định, hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội về việc kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện được sự quan tâm chỉ đạo từ cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị huyện với các xã, thị trấn ngay từ đầu năm.

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện đến ngày 27.12.2021 là 721.141 triệu đồng, đạt 136,51% so với dự toán năm (528.270 triệu đồng). Trong đó, thu cân đối ngân sách phần huyện quản lý thu là 244.828 triệu đồng, đạt 88,42% so dự toán năm (276.900 triệu đồng). Nguồn thu tỉnh quản lý điều tiết cho huyện là 96.832 triệu đồng, đạt 85,17% so dự toán, hụt thu so kế hoạch là 16.858 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện có 4/9 khoản thu, sắc thuế thực hiện hoàn thành dự toán trên 100%, trong đó thu từ quỹ đất, hoa lợi tại xã 195,71%; thu thuế khu vực ngoài quốc doanh 105,44%; thuế thu nhập cá nhân 109,82%; thu khác ngân sách 106,39%.

Có 5/9 khoản thu, sắc thuế thực hiện đạt tiến độ dự toán (dưới 90%): Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 17,58%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 60%; lệ phí trước bạ 77,2%; thu tiền sử dụng đất 89,58%; phí và lệ phí 73,95%.

Theo UBND huyện Tân Châu, một trong những giải pháp quan trọng trong nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 là tập trung triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt quản lý nguồn thu; tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính mũi nhọn, thúc đẩy phát triển. Bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực vào nguồn ngân sách này, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế.

Theo UBND thị xã Hoà Thành, thu NSNN trên địa bàn đến ngày 31.10.2021 đạt 172,01 tỷ đồng, đạt 45,42% dự toán, ước thu năm 2021 là 222,5 tỷ đồng, đạt 58,45% dự toán. Về kế hoạch thu ngân sách trong năm tới, UBND thị xã Hoà Thành tập trung quản lý tốt nguồn thu, tích cực khai thác các khoản nhằm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và nợ đọng thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế; điều chỉnh bộ thuế mới về hộ kinh doanh, phi nông nghiệp áp dụng trong năm 2022.

Tiếp tục đấu giá cơ sở vật chất (trụ sở làm việc dôi dư sau khi sắp xếp lại) theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm quản lý của xã, phường theo quy định của pháp luật về đất đai để tạo nguồn thu ngân sách. Đôn đốc các ngành của tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục kêu gọi đầu tư một số dự án kinh doanh, thương mại trên địa bàn Thị xã theo quy định.

Đại diện Cục Thuế cho biết, việc thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; vượt qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp cùng nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức ngành Thuế, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 đạt được kết quả đáng khích lệ.

Dự báo thu NSNN năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục Thuế xác định nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm của năm 2022 như sau: quyết liệt triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế, bảo đảm thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách theo quy định; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh thu năm 2022; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, thất thu thuế, trốn lậu thuế; tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu nợ thuế. Đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công quốc gia.

Tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm, dự án có sức lan toả.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Mới đây, HĐND tỉnh thống nhất dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 với một số nội dung như: dự toán thu NSNN năm 2022 là 10.020 tỷ đồng, gồm: thu nội địa là 8.720 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 1.300 tỷ đồng.

Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022 là 10.342,2 tỷ đồng, gồm thu cân đối ngân sách địa phương 9.312,6 tỷ đồng; thu ngân sách Trung ương bổ sung chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.029,6 tỷ đồng (gồm bổ sung chi đầu tư phát triển 935,5 tỷ đồng; chi thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 94,1 tỷ đồng).

Để chủ động các nguồn thu trong năm 2022, các cấp, ngành cần tập trung đẩy mạnh đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, có sức lan toả, dẫn dắt sự phát triển các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khơi tạo, phát triển các nguồn thu bền vững; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nhất là lĩnh vực quản lý thuế và hải quan; tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ thuế, thủ tục thông quan theo quy định.

Nhi Trần

Năm 2021 ước thu ngân sách nhà nước là 8.500 tỷ đồng, đạt 108,37% dự toán pháp lệnh, bằng 97,49% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 512 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết là 1.350 tỷ đồng. Tổng ước thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 6.638 tỷ đồng, đạt 114,77% dự toán pháp lệnh (5.783,5 tỷ đồng), bằng 107,96% so với cùng kỳ.