Bảo đảm nước tưới vụ Hè Thu 2016

Cập nhật ngày: 27/04/2016 - 01:51

Cống điều tiết tự tràn kênh TN5 (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện tượng El Nino còn tiếp tục kéo dài đến tháng 6.2016, nền nhiệt độ trung bình hầu hết các khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm và xuất hiện nhiều hơn các kỷ lục về nắng nóng, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, nguy cơ thiếu nước là rất cao. Do đó, việc thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới, bảo đảm sản xuất vụ Hè Thu an toàn, hiệu quả là vấn đề cần được quan tâm.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, trong điều kiện bình thường, khối lượng nước bình quân cần cho 1 ha đất sản xuất là khoảng 11.500m3/vụ Đông Xuân, 9.000m3/vụ Hè Thu và 4.000m3/vụ mùa. Năm nay hồ Dầu Tiếng tích thiếu nước nên công ty đã xây dựng kế hoạch tưới tiết kiệm bình quân từ 15 - 20% lượng nước sử dụng so năm bình thường. 

Đến ngày 11.4.2016, mực nước hồ Dầu Tiếng ở cao trình 19,31m, tương ứng với dung tích 715 triệu m3, trong đó dung tích hữu ích chỉ còn 235 triệu m3. Trong khi nhu cầu nước tưới nông nghiệp, công nghiệp, đẩy mặn nước sinh hoạt trong vụ Hè Thu ước tính gần 500 triệu m3, vì thế vụ Hè Thu sẽ thiếu gần 265 triệu m3. Theo tính toán của công ty, nếu sử dụng nước tiết kiệm sẽ tưới được đến tháng 6.

Trong tình hình khó khăn đó, công ty đã xây dựng kế hoạch phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2016 với diện tích 47.583 ha, trong đó khu vực tự chảy là 41.212 ha, khu vực các trạm bơm là 4.203 ha, khu vực hệ kênh Tân Châu là 2.168 ha.

Ông Trần Quang Tĩnh - Phó Giám đốc cho biết, để bảo đảm cho vụ sản xuất Hè Thu an toàn và hiệu quả, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho nông dân hạn chế sản xuất lúa và nuôi trồng thuỷ sản ở vùng cao, tăng cường chuyển đổi sang cây trồng cạn có nhu cầu dùng nước ít (dự kiến khoảng 3.453 ha). Bên cạnh đó là đắp chặn các tuyến kênh tiêu không cho thoát ra sông để lưu giữ nguồn nước, tăng độ ẩm trong đất, giảm lượng nước khi tưới; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án cấp nước luân phiên, đồng thời chủ động tăng cường duy tu sửa chữa kênh mương, thông thoáng lòng dẫn.

Theo lịch phục vụ tưới Hè Thu năm 2016, từ ngày 16.4 - 30.4.2016, công ty mở nước đồng loạt để nhân dân làm đất, xuống giống vụ Hè Thu. Từ ngày 1.5 - 31.7.2016 sẽ thực hiện tưới luân phiên như đã thực hiện ở vụ Đông Xuân. Cụ thể, tại kênh chính Đông, điều tiết luân phiên tưới huyện Củ Chi 3 ngày/tuần, tưới cho Tây Ninh 4 ngày/tuần. Tại kênh chính Tây, điều tiết luân phiên 3 ngày từ hạ lưu cống số 2 đến thượng lưu K25, tưới 4 ngày từ hạ lưu K25 đến cuối kênh.

TRÚC LY