BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảo hiểm y tế: Thẻ cũ chưa hết hạn vẫn được sử dụng

Cập nhật ngày: 15/01/2010 - 05:30

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành mẫu thẻ BHYT mới có hiệu lực từ 1.1.2010 (Thay thế mẫu thẻ cũ). Ông Trần Quốc Việt  (ảnh nhỏ)– Phó giám đốc BHXH Tây Ninh cho biết: mặc dù ngay từ tháng 12.2009 ngành BHXH đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện in và phát hành thẻ BHYT mới nhưng vẫn không kịp tiến độ ở thời điểm 31.12.2009, do đó đã nảy sinh những vướng mắc. Bài phỏng vấn dưới đây nhằm cung cấp một số thông tin cụ thể giúp bạn đọc nắm rõ thêm vấn đề.

PV: - Theo quy định, kể từ ngày 1.1.2010, người tham gia BHYT khi đi KCB phải sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp nhận thẻ chậm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh (KCB). Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Ông T.Q.V: - Việc nhận thẻ chậm, nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị chủ quản khi nhận thẻ từ cơ quan BHXH về chưa kịp thời phát cho đối tượng. Để khắc phục tình trạng này, Giám đốc BHXH tỉnh đã chỉ đạo cho các bộ phận nghiệp vụ và BHXH huyện khẩn trương kiểm tra và yêu cầu những đơn vị nào chưa phát thẻ cho đối tượng phải thực hiện ngay.

PV: - Việc sử dụng thẻ BHYT mới có các mức quyền lợi khác nhau. Theo phản ánh thì ngành BHXH còn có những sai sót trong việc in và phát hành thẻ cho đối tượng, vậy cách khắc phục như thế nào?

Ông T.Q.V: - Trong cùng một thời gian ngắn, tại thời điểm tháng 12.2009, ngành BHXH phải tập trung cao độ vào việc điều chỉnh dữ liệu, in thẻ và phát hành thẻ BHYT với số lượng rất lớn, bao gồm thẻ BHYT bắt buộc, thẻ BHYT tự nguyện và thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi.

Với số lượng thẻ rất lớn, việc tổ chức thực hiện các khâu từ rà soát, điều chỉnh dữ liệu, đưa dữ liệu vào chương trình và in thẻ, chắc chắn sẽ có những sai sót. Nguyên nhân chủ yếu là do quy định về quyền lợi của đối tượng thay đổi so với trước đây, ngành BHXH lại thiếu thông tin về nhóm đối tượng. Thời gian thực hiện quy trình in thẻ quá gấp rút, dẫn đến sai mã quyền lợi của một số đối tượng là cán bộ hưu trí (vừa là thương binh).

Để khắc phục những sai sót trong việc in thẻ, BHXH tỉnh và BHXH huyện thị đã tiến hành rà soát, phân nhóm đối tượng, bổ sung thông tin và điều chỉnh dữ liệu trong chương trình một cách chính xác. Những trường hợp đối tượng có thẻ BHYT sai mã quyền lợi hoặc sai bất kỳ chi tiết nào trên thẻ, khi đến cơ quan BHXH yêu cầu đổi lại, sẽ được ưu tiên giải quyết ngay.

PV: Trên thẻ BHYT mới có dấu hiệu gì để người tham gia BHYT nhận biết mình được hưởng quyền lợi mức nào khi đi khám, chữa bệnh?

Ông T.Q.V: - Trong mẫu thẻ BHYT cá nhân, ngoài các nội dung ghi như thẻ cũ, có 6 ô dành để ghi các ký tự chữ và ký tự số. Người có thẻ BHYT muốn biết mình được hưởng quyền lợi như thế nào thì nhìn vào ô số 2 từ trái sang phải trên mỗi thẻ. Ở ô này có ghi một ký tự số trong khoảng từ số 1 đến số 7, cụ thể là:

Những thẻ có ký hiệu chữ “CC hoặc TE” ở ô số 1 và ký hiệu số “1” ở ô số 2 thì khi đi KCB, mức quyền lợi được hưởng là 100% chi phí KCB, kể cả khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. (Bao gồm các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước 19.8.1945; Thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi).

- Những thẻ có ký hiệu chữ “CK hoặc CA” ở ô số 1 và ký hiệu số “2 hoặc 3” thì khi đi KCB, mức quyền lợi được hưởng là 100% chi phí KCB; 100% chi phí khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ. (Bao gồm các đối tượng: Anh hùng LLVT, anh hùng lao động; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, bị tù đày; Người có huân chương, huy chương kháng chiến; Người có kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, bằng “có công với nước”; Người trong gia đình được tặng Huân, Huy chương kháng chiến, kỷ niệm chương, bằng “có công với nước”; Công an).

Những thẻ có ký hiệu chữ “BT hoặc HN hoặc HT” ở ô số 1 và có ký hiệu số “4 hoặc 5” ở ô số 2 thì khi đi KCB, mức quyền lợi được hưởng là 95% chi phí KCB; 95% chi phí khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ. Nếu KCB ở tuyến xã được hưởng 100% chi phí; trường hợp mức chi phí KCB thấp hơn 15% so với mức lương tối thiểu cũng được hưởng 100%. (Bao gồm các đối tượng: Hưu trí, mất sức lao động, người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội).

In cấp thẻ BHYT theo mẫu mới tại cơ quan BHXH Tây Ninh

Những thẻ có ký hiệu chữ khác với các ký hiệu nêu trên và có ký hiệu số “6 hoặc 7” ở ô số 2 thì khi đi KCB, mức quyền lợi được hưởng là 80% chi phí KCB; 80% chi phí khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ. Nếu KCB ở tuyến xã được hưởng 100% chi phí; trường hợp mức chi phí KCB thấp hơn 15% so với mức lương tối thiểu cũng được hưởng 100%. (Bao gồm các đối tượng còn lại theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT ).

PV: Hiện nay số đối tượng là thân nhân trong quân đội tại ngũ chưa được cấp thẻ BHYT theo mẫu mới. Vậy việc sử dụng thẻ cũ chưa hết hạn sử dụng ghi trên thẻ, thực hiện như thế nào?

Ông T.Q.V:- Theo quy định thì kể từ 1.1.2010. người tham gia BHYT khi đi KCB phải sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới. Trong trường hợp chưa có thẻ mới, nếu thẻ cũ còn giá trị sử dụng vẫn được KCB. Mức quyền lợi vẫn được hưởng theo quy định của Luật BHYT (cùng chi trả 20% chi phí KCB BHYT).

Phúc Sơn