BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảo việt Nhân thọ Tây Ninh: Giới thiệu sản phẩm “An gia tài lộc”

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 08:18

Ngày 9.5, Bảo việt Nhân thọ Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm “An gia tài lộc” – một sản phẩm bảo hiểm được nhiều khách hàng ưa chuộc trong những năm gần đây.

Ðây là một dịch vụ bảo hiểm kết hợp yếu tố bảo hiểm và yếu tố tiết kiệm nhằm nhằm cung cấp cho người tham gia bảo hiểm một kế hoạch tài chính ổn định để duy trì sự phát triển bền vững cho gia đình. Với định kỳ 3 năm một lần, người tham gia bảo hiểm được nhận 20% số tiền bảo hiểm gốc để trang trải những chi phí cần thiết phát sinh trong quá trình tham gia bảo hiểm và đến thời điểm đáo hạn hợp đồng được nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm gia tăng. Ngoài ra, số tiền bảo hiểm gốc còn được tự động tăng thêm 5% mỗi năm nhằm hạn chế ảnh hưởng của lạm phát. Ðặc biệt khi gặp khó khăn về tài chính, cũng giống như việc đã tham gia các loại bảo hiểm nhân thọ khác của Bảo Việt, khách hàng vẫn có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm bằng nhiều cách như: duy trì hợp đồng với mức số tiền bảo hiểm nhỏ hơn ban đầu, được vay phí tự động từ Bảo Việt, được vay theo hợp đồng và được hưởng các dịch vụ dịch vụ gia tăng, dịch vụ hỗ trợ khác của Bảo Việt... Ngoài ra, khách hàng khi tham gia bảo hiểm này còn có thể mua thêm các sản phẩm bổ trợ khác với nhiều ưu đãi để tăng thêm quyền lợi bảo hiểm của mình như: bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, bảo hiểm chi phí phẫu thuật, bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ,... Bảo hiểm An Gia Tài Lộc, với các thời hạn bảo hiểm là 9 năm, 12 năm, 15 năm, 18 năm và 21 năm, được dành cho người được bảo hiểm từ 1 đến 60 tuổi.

Được biết, trong năm 2008 vừa qua, Bảo việt Nhân thọ Tây Ninh được đánh giá là một trong 10 công ty kinh doanh phát đạt nhất của Tổng công ty Bảo việt Nhân thọ Việt Nam, bất chấp sự cạnh tranh của nhiều công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế đang có mặt trên địa bàn Tây Ninh.

HY UYÊN