Xã hội   Giáo dục

Bắt đầu chấm thi tuyển sinh lớp 10 

Cập nhật ngày: 05/06/2019 - 11:43

BTN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 6.546 thí sinh đăng ký dự thi. Ðến ngày thi, có 6.536 thí sinh dự thi, 36 thí sinh bỏ thi không có lý do. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi (1 - 2.6), không thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Ngày 3.6, Sở Giáo dục - Ðào tạo bắt đầu chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố trong ít ngày tới. Sau khi có kết quả, thí sinh nào không trúng tuyển sẽ chuyển hồ sơ tham gia xét tuyển vào các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Sau khi các trường xét tuyển tuyển sinh xong, nếu thí sinh vẫn chưa trúng tuyển thì nộp hồ sơ vào học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 6.546 thí sinh đăng ký dự thi. Ðến ngày thi, có 6.536 thí sinh dự thi, 36 thí sinh bỏ thi không có lý do. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi (1 - 2.6), không thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh tuyển 11.839 học sinh sau THCS vào lớp 10. Trong đó, số thí sinh dành cho các trường trung học phổ thông là 11.032,  hơn 800 thí sinh còn lại được tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Số liệu nêu trên chưa tính chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh (vì có chế độ tuyển sinh riêng).

Ð.V.T