BAOTAYNINH.VN trên Google News

BCHQS tỉnh Tây Ninh: Hiệp đồng giữa địa phương, đơn vị giao nhận quân đợt II-2009

Cập nhật ngày: 29/07/2009 - 11:03

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đợt II-2009. Dự hội nghị có Đại tá Dương Cao Cờ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Sư đoàn bộ binh 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn bộ binh 14, cùng các huyện, thị giao quân. Đợt II-2009, các huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Châu Thành và thị xã Tây Ninh sẽ giao thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị nhận quân là Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn bộ binh 5 và Tiểu đoàn 14.

Điểm mới trong tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2009, là có đơn vị không thực hiện “3 gặp, 4 biết”, mà các đơn vị nhận quân cử cán bộ đến các địa phương giao quân (huyện, thị, xã, phường, thị trấn) cùng thực hiện việc thâm nhập hồ sơ, đồng thời thống nhất chốt quân số. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Cao Cờ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tỉnh yêu cầu địa phương và đơn vị nhận quân hiệp đồng chặt chẽ, giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng trình tự, nội dung theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, hướng dẫn của Tư lệnh Quân khu và Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Theo chỉ đạo của Quân khu 7, năm nay tỉnh Tây Ninh được chọn làm điểm tổ chức Hội trại tòng quân và việc tổ chức họp mặt giữa đơn vị, địa phương và gia đình chiến sĩ mới. Đây là mô hình mới, sáng tạo của tỉnh Tây Ninh để các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7 học tập. Cũng trong năm nay và những năm tiếp theo, mỗi tỉnh, thành chọn 2 gia đình tiêu biểu trong đợt giao quân để Quân khu khen thưởng.

QUANG HUY