BAOTAYNINH.VN trên Google News

BĐBP Tây Ninh tổ chức Hội nghị công tác Đảng, công tác chính trị năm 2016

Cập nhật ngày: 31/01/2016 - 04:56

Trong năm 2015, thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch; triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giúp cơ sở triển khai công tác kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính ủy BĐBP tỉnh trao giấy khen cho các đơn vị.

Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Phục vụ diễn tập BP14, kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống BĐBP tỉnh Tây Ninh; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tỉnh; phối hợp Đài PT-TH Tây Ninh tổ chức thành công chương trình “Biên giới Khúc tình ca” mang nhiều ý nghĩa tích cực…

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn kiên định vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, Cục Chính trị BĐBP đã đánh giá cao thành tích của BĐBP tỉnh Tây Ninh trong thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị năm 2015.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Tài Sơn - Chính ủy BĐBP tỉnh biểu dương những thành tích mà các chi, đảng bộ cơ sở trong BĐBP đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị quán triệt tình hình, nhiệm vụ, giáo dục truyền thống, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và “Tự diễn biến”; thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013 - 2016; chủ động nắm tình hình địa bàn nội ngoại biên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo...

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại tá Nguyễn Tài Sơn đã trao giấy khen cho Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015, cho Đảng bộ Đồn BP Phước Chỉ, Chi bộ Đồn BP Tân Hà, Tống Lê Chân và Phòng Trinh sát.

Hải Bằng