BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi năm 2014

Cập nhật ngày: 30/08/2014 - 06:54

Lãnh đạo tỉnh trao giải thưởng cho các thí sinh.

Phát biểu bế mạc hội thi, ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, mục đích của hội thi lần này giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, các công đoàn ngành (và tương đương) có định hướng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Trong thời gian tới, ngoài việc quan tâm bồi dưỡng thường xuyên những vấn đề thuộc về lý luận nghiệp vụ, các công đoàn phải chú trọng đến công tác bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục; kỹ năng tập hợp quần chúng; kỹ năng tổ chức đối thoại; kỹ năng xử lý tình huống… nhằm nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ các bộ công đoàn các cấp, nhất là đối với cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả hội thi, thí sinh Nguyễn Long Hải- đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên đạt giải nhất. Đây cũng là thí sinh đạt giải thí sinh kể chuyện về Bác Hồ hay nhất.

Thái Hòa