Bến Cầu: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại xã An Thạnh và Tiên Thuận 

Cập nhật ngày: 18/09/2021 - 01:18

BTN - Sáng 16.9, Ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) HÐND huyện Bến Cầu do ông Nguyễn Văn Lô- Trưởng Ban làm trưởng đoàn có buổi giám sát công tác tổ chức hợp đồng và thu tiền xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã An Thạnh.

Ban KT-XH HÐND huyện Bến Cầu giám sát công tác tổ chức hợp đồng và thu tiền xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tiên Thuận.

Thời gian qua, UBND xã An Thạnh phối hợp vận động và tuyên truyền pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; lắp đặt 4 camera giám sát và xử lý việc vứt rác thải bừa bãi dọc tuyến đường Xuyên Á đoạn qua địa bàn. Các đơn vị tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt định kỳ 3 ngày/lần.

6 tháng đầu năm, xã vận động 70% hộ dân theo các tuyến có tổ chức thu gom rác đăng ký và 30% hộ chưa tham gia cam kết xử lý rác thải tại nhà; 100% các cơ sở như: phòng trọ, nhà nghỉ, chợ, trạm y tế đăng ký thu gom và xử lý rác thải. Năm 2021, xã được cấp trên phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường 33 triệu đồng.

6 tháng đầu năm, xã thu phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trong dân gần 36 triệu đồng, đạt 25,8%.

Ông Nguyễn Văn Lô yêu cầu địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân đăng ký với đơn vị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền trong phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi, kiểm tra đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; kịp thời đề xuất cấp trên và ngành chuyên môn giải quyết những tồn tại, vướng mắc; xử lý nghiêm việc vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định.

Chiều cùng ngày, đoàn giám sát của Ban KT-XH HÐND huyện giám sát công tác tổ chức hợp đồng và thu tiền xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tiên Thuận.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã Tiên Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường. Xã tổ chức 2 tuyến thu gom rác thải gồm đoạn tỉnh lộ 786 có 103/138 hộ, đoạn từ tỉnh lộ 786 đi ngã 3 Xóm Lò có 27/53 hộ sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình đăng ký dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Ðịa điểm tập kết rác thải được bố trí xa khu dân cư thuận lợi cho đơn vị thu gom và vận chuyển. Ðơn vị thu gom rác thải lắp đặt 85 thùng chứa rác, tuy nhiên, có 12 thùng đã cũ và bị hư hỏng.

Năm 2021, xã Tiên Thuận được cấp trên phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường gần 184 triệu đồng; kinh phí chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên 292 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, xã thu phí từ hộ sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình trên 25 triệu đồng, đạt 46,3% tổng phí phải thu.

Kết luận tại cuộc giám sát, ông Nguyễn Văn Lô- Trưởng Ban KT-XH HÐND huyện đề nghị UBND xã Tiên Thuận quan tâm công tác tuyên tuyền, vận động và mở rộng nhiều tuyến thu gom rác trên địa bàn; tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thu gom hợp đồng đến hộ dân; kiểm tra xử lý các hộ dân không đăng ký mà tự xử lý rác tại nhà, bỏ rác vào điểm tập kết và vứt rác bừa bãi.

Quang Son